Проект „Развитие на туризма в трансграничния регион на България и Сърбия чрез създаване на туристически атракции и експониране на представителни културно-исторически обекти на общините Сурдулица и Правец” с референтен номер СВ007.1.11.151
EU flag
BG flagUK flagRS flag
Проект „Развитие на туризма в трансграничния регион на България и Сърбия чрез създаване на туристически атракции и експониране на представителни културно-исторически обекти на общините Сурдулица и Правец” с референтен номер СВ007.1.11.151

Среща-обучение в гр. Сурдулица - 31 май - 1 юни 2017 г

Среща-обучение в гр. Сурдулица  - 31 май - 1 юни 2017 г - Изображение 1

   

   На 31 май и на 1 юни 2017 г. в гр. Сурдулица се проведе среща-обучение в рамките на  проекта на тема: „Повишаване на привлекателността на туристическите обекти”. Участници в събитието бяха експерти от Община Сурдулица, Културния център и туристическата организация в Сурдулица, от Регионална дирекция за управление на природен парк "Власинско езеро", както и експерти от Исторически музей - Правец.

 

   Поканените лектори представиха теми, свързани с методите, начините и подходите, включително рекламата и маркетинга, допринасящи за повишаване на привлекателността на туристическите обекти. Чрез работа във фокус групи участниците предложиха и обсъдиха конкретни идеи за постигане на повишена привлекателност на туристическите обекти в общините Сурдулица и Правец.

 

    От Исторически музей-Правец представиха музейните експозиции и най-атрактивните културно-исторически обекти на територията на общината с голям туристически потенциал.

Среща-обучение в гр. Сурдулица  - 31 май - 1 юни 2017 г - Изображение 2Среща-обучение в гр. Сурдулица  - 31 май - 1 юни 2017 г - Изображение 3Среща-обучение в гр. Сурдулица  - 31 май - 1 юни 2017 г - Изображение 4