Проект „Развитие на туризма в трансграничния регион на България и Сърбия чрез създаване на туристически атракции и експониране на представителни културно-исторически обекти на общините Сурдулица и Правец” с референтен номер СВ007.1.11.151
EU flag
BG flagUK flagRS flag
Проект „Развитие на туризма в трансграничния регион на България и Сърбия чрез създаване на туристически атракции и експониране на представителни културно-исторически обекти на общините Сурдулица и Правец” с референтен номер СВ007.1.11.151

Пресконференция в Правец - 22.03.2017г.

Пресконференция в Правец - 22.03.2017г. - Изображение 1

 

    На 22.03.2017г. се състоя откриваща пресконференция и в гр. Правец. Целта на двете събития бе да се запознаят заинтересованите страни, медиите, представители на общините, културни и учебни институции и широката общественост със стартиралия проект, целите, които си поставя, дейностите, които ще бъдат реализирани, очакваните резултати и мултипликационен ефект от неговата реализация.

 

 

Пресконференция в Правец - 22.03.2017г. - Изображение 2Пресконференция в Правец - 22.03.2017г. - Изображение 3Пресконференция в Правец - 22.03.2017г. - Изображение 4Пресконференция в Правец - 22.03.2017г. - Изображение 5