Проект „Развитие на туризма в трансграничния регион на България и Сърбия чрез създаване на туристически атракции и експониране на представителни културно-исторически обекти на общините Сурдулица и Правец” с референтен номер СВ007.1.11.151
EU flag
BG flagUK flagRS flag
Проект „Развитие на туризма в трансграничния регион на България и Сърбия чрез създаване на туристически атракции и експониране на представителни културно-исторически обекти на общините Сурдулица и Правец” с референтен номер СВ007.1.11.151

Обмяна на опит в Правец - 25 и 26 октомври 2017г

Обмяна на опит в Правец - 25 и 26 октомври 2017г - Изображение 1

  

   В Правец на 25 и 26 октомври 2017 г. се проведе обмяна на опит и добри практики на тема "Интерпретация на нови и обновени туристически атракции ". Целта на събитието бе да се запознаят партньорите от двете страни на границата с най-атрактивните културно исторически и природни обекти в Правец и Сурдулица, които имат голям туристически потенциал, с опита и дейностите, допринасящи за тяхното популяризиране и превръщането им в атрактивни обекти на устойчив културен и еко туризъм.

 

   Представен бе Модел за управление на културен паметник – антична крепост Боровец и презентирани най-атрактивните конкурентни, културно-исторически обекти и диверсифициран туристически продукт в трансграничния регион от двете страни на границата България-Сърбия. Това гарантира по-доброто представяне на природното и културно наследство на Сурдулица и Правец в по-добра позиция на туристическия пазар.

 

 

Обмяна на опит в Правец - 25 и 26 октомври 2017г - Изображение 2Обмяна на опит в Правец - 25 и 26 октомври 2017г - Изображение 3Обмяна на опит в Правец - 25 и 26 октомври 2017г - Изображение 4Обмяна на опит в Правец - 25 и 26 октомври 2017г - Изображение 5Обмяна на опит в Правец - 25 и 26 октомври 2017г - Изображение 6Обмяна на опит в Правец - 25 и 26 октомври 2017г - Изображение 7Обмяна на опит в Правец - 25 и 26 октомври 2017г - Изображение 8Обмяна на опит в Правец - 25 и 26 октомври 2017г - Изображение 9Обмяна на опит в Правец - 25 и 26 октомври 2017г - Изображение 10