Проект „Развитие на туризма в трансграничния регион на България и Сърбия чрез създаване на туристически атракции и експониране на представителни културно-исторически обекти на общините Сурдулица и Правец” с референтен номер СВ007.1.11.151
EU flag
BG flagUK flagRS flag
Проект „Развитие на туризма в трансграничния регион на България и Сърбия чрез създаване на туристически атракции и експониране на представителни културно-исторически обекти на общините Сурдулица и Правец” с референтен номер СВ007.1.11.151

Исторически музей – Правец приключи изпълнението на проект по Програмата за Трансгранично сътрудничество Интеррег - ИПП България – Сърбия 2014-2020 г.

Исторически музей – Правец приключи изпълнението на проект по Програмата за  Трансгранично сътрудничество Интеррег - ИПП България – Сърбия 2014-2020 г. - Изображение 1

    Исторически музей-Правец съвместно с община Сурдулица, Република Сърбия  успешно приключи изпълнението на спечелен проект по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег–ИПП България-Сърбия 2014-2020 г. „Развитие на туризма в трансграничния регион на България и Сърбия чрез създаване на туристически атракции и експониране на представителни културно-исторически обекти на общините Сурдулица и Правец” с референтен номер  СВ007.1.11.151. Община Сурдулица е Водещ партньор. Проектът е с инвенстиционен характер и срокът за изпълнение е до 22 ноември 2018 г.. Чрез изпълнението на  този проект се реализират дейности за изграждане на туристически атракции - градски парк с обществена значимост в гр. Сурдулица и мерки за консервация, реставрация и експониране на три броя културно-исторически паметници в община Правец – два музейни обекта в с. Видраре (Старо класно училище и хан от ХІХ век с експозиции) и един археологически обект с останки от стар манастир и църква от ХІV век в с. Осиковица. Постигната е основната цел - по-добро представяне на природното и културно-историческо наследство на двете общини по конкурентен и привлекателен начин и са реновирани три паметника в община Правец и един природен обект в община Сурдулица.

 

    Реализирането на устойчив туризъм чрез възстановяване, опазване, социализиране и представяне градския парк в Сурдулица като  туристическа атракция, експонирането на двата музейни обекти в с. Видраре- Старо класно училище и Туняковски хан и археологическия обект в с. Осиковица - църква ,,Св.Богородица" от XIVв.  е добра основа за прилагането на последващи и надграждащи инвестиции, което  стимулира мултипликационния ефект от проекта. Това ще повиши интереса към община Правец и Исторически музей-Правец,  не само от областта и страната, но и зад граница.

Исторически музей – Правец приключи изпълнението на проект по Програмата за  Трансгранично сътрудничество Интеррег - ИПП България – Сърбия 2014-2020 г. - Изображение 2Исторически музей – Правец приключи изпълнението на проект по Програмата за  Трансгранично сътрудничество Интеррег - ИПП България – Сърбия 2014-2020 г. - Изображение 3Исторически музей – Правец приключи изпълнението на проект по Програмата за  Трансгранично сътрудничество Интеррег - ИПП България – Сърбия 2014-2020 г. - Изображение 4Исторически музей – Правец приключи изпълнението на проект по Програмата за  Трансгранично сътрудничество Интеррег - ИПП България – Сърбия 2014-2020 г. - Изображение 5Исторически музей – Правец приключи изпълнението на проект по Програмата за  Трансгранично сътрудничество Интеррег - ИПП България – Сърбия 2014-2020 г. - Изображение 6Исторически музей – Правец приключи изпълнението на проект по Програмата за  Трансгранично сътрудничество Интеррег - ИПП България – Сърбия 2014-2020 г. - Изображение 7Исторически музей – Правец приключи изпълнението на проект по Програмата за  Трансгранично сътрудничество Интеррег - ИПП България – Сърбия 2014-2020 г. - Изображение 8Исторически музей – Правец приключи изпълнението на проект по Програмата за  Трансгранично сътрудничество Интеррег - ИПП България – Сърбия 2014-2020 г. - Изображение 9Исторически музей – Правец приключи изпълнението на проект по Програмата за  Трансгранично сътрудничество Интеррег - ИПП България – Сърбия 2014-2020 г. - Изображение 10