Проект „Развитие на туризма в трансграничния регион на България и Сърбия чрез създаване на туристически атракции и експониране на представителни културно-исторически обекти на общините Сурдулица и Правец” с референтен номер СВ007.1.11.151
EU flag
BG flagUK flagRS flag
Проект „Развитие на туризма в трансграничния регион на България и Сърбия чрез създаване на туристически атракции и експониране на представителни културно-исторически обекти на общините Сурдулица и Правец” с референтен номер СВ007.1.11.151

Събития и новини

Заключителна пресконференция в община Сурдулица, Република Сърбия по проекта - Проект - Правец Сурдулица

Заключителна пресконференция в община Сурдулица, Република Сърбия по проекта

Заключителна пресконференция в община Сурдулица, Република Сърбия по проекта
Исторически музей – Правец приключи изпълнението на проект по Програмата за  Трансгранично сътрудничество Интеррег - ИПП България – Сърбия 2014-2020 г - Проект - Правец Сурдулица

Исторически музей – Правец приключи изпълнението на проект по Програмата за Трансгранично сътрудничество Интеррег - ИПП България – Сърбия 2014-2020 г

Исторически музей – Правец приключи изпълнението на проект по Програмата за Трансгранично сътрудничество Интеррег - ИПП България – Сърбия 2014-2020 г.
Откриване на реконструиран музеен обект - Старо класно училище (1848 г.) с музейна експозиция за историческото развитие на с. Видраре и образователното дело - Проект - Правец Сурдулица

Откриване на реконструиран музеен обект - Старо класно училище (1848 г.) с музейна експозиция за историческото развитие на с. Видраре и образователното дело

Откриване на реконструиран музеен обект - Старо класно училище (1848 г.) с музейна експозиция за историческото развитие на с. Видраре и образователното дело
Откриване на реконструиран музеен обект - Хан на Вутьо Попиванов (Туняка) от 1820 г. с експозиция за Частния български революционен комитет от времето на Васил Левски. - Проект - Правец Сурдулица

Откриване на реконструиран музеен обект - Хан на Вутьо Попиванов (Туняка) от 1820 г. с експозиция за Частния български революционен комитет от времето на Васил Левски.

Откриване на реконструиран музеен обект - Хан на Вутьо Попиванов (Туняка) от 1820 г. с експозиция за Частния български революционен комитет от времето на Васил Левски.
Откриване на реновираните обекти на културно-историческото наследство - Проект - Правец Сурдулица

Откриване на реновираните обекти на културно-историческото наследство

Откриване на реновираните обекти на културно-историческото наследство
Обмяна на опит в Правец - 25 и 26 октомври 2017г - Проект - Правец Сурдулица

Обмяна на опит в Правец - 25 и 26 октомври 2017г

      В Правец на 25 и 26 октомври 2017 г. се проведе обмяна на опит и добри практики на тема "Интерпретация на нови и обновени туристически атракции ". Целта на събитието бе да се запознаят партньорите от двете страни на границата с най-атрактивните културно исторически и природни обекти в Правец и Сурдулица, които имат голям туристически потенциал, с опита и дейностите, допринасящи за тяхното популяризиране и превръщането им в атрактивни обекти на устойчив културен и еко ...
Среща-обучение в гр. Сурдулица  - 31 май - 1 юни 2017 г - Проект - Правец Сурдулица

Среща-обучение в гр. Сурдулица - 31 май - 1 юни 2017 г

       На 31 май и на 1 юни 2017 г. в гр. Сурдулица се проведе среща-обучение в рамките на  проекта на тема: „Повишаване на привлекателността на туристическите обекти”. Участници в събитието бяха експерти от Община Сурдулица, Културния център и туристическата организация в Сурдулица, от Регионална дирекция за управление на природен парк "Власинско езеро", както и експерти от Исторически музей - Правец.      Поканените лектори ...
Пресконференция в Правец - 22.03.2017г. - Проект - Правец Сурдулица

Пресконференция в Правец - 22.03.2017г.

      На 22.03.2017г. се състоя откриваща пресконференция и в гр. Правец. Целта на двете събития бе да се запознаят заинтересованите страни, медиите, представители на общините, културни и учебни институции и широката общественост със стартиралия проект, целите, които си поставя, дейностите, които ще бъдат реализирани, очакваните резултати и мултипликационен ефект от неговата ...
Встъпителна пресконференция в гр. Сурдулица - 22.02.2017г. - Проект - Правец Сурдулица

Встъпителна пресконференция в гр. Сурдулица - 22.02.2017г.

   На 22.02.2017г. е проведена встъпителна пресконференция в гр. Сурдулица. Целта на събитието бе да се запознаят заинтересованите страни, медиите, представители на общините, културни и учебни институции и широката общественост със стартиралия проект, целите, които си поставя, дейностите, които ще бъдат реализирани, очакваните резултати и мултипликационен ефект от неговата ...
Работна среща в гр.Правец - 03-04.02.2017г - Проект - Правец Сурдулица

Работна среща в гр.Правец - 03-04.02.2017г

    Община Сурдулица и Исторически музей - Правец са обединени в усилията си за успешно развитие на проект с референтен номер СВ007.1.11.151 „Развитие на туризма в трансграничния регион на България и Сърбия чрез създаване на туристически атракции и експониране на представителни културно-исторически обекти на общините Сурдулица и Правец” чрез съвместен екип за управление и осъществяване на дейности, които отговорят на нуждите на целевите групи в трансграничния ...
Работна среща на екипа в Сурдулица - 16.12.2016г. - Проект - Правец Сурдулица

Работна среща на екипа в Сурдулица - 16.12.2016г.

   Община Сурдулица и Исторически музей - Правец са обединени в усилията си за успешно развитие на проект с референтен номер СВ007.1.11.151 „Развитие на туризма в трансграничния регион на България и Сърбия чрез създаване на туристически атракции и експониране на представителни културно-исторически обекти на общините Сурдулица и Правец” чрез съвместен екип за управление и осъществяване на дейности, които отговорят на нуждите на целевите групи в трансграничния ...