Проект „Развитие на туризма в трансграничния регион на България и Сърбия чрез създаване на туристически атракции и експониране на представителни културно-исторически обекти на общините Сурдулица и Правец” с референтен номер СВ007.1.11.151
EU flag
BG flagUK flagRS flag
Проект „Развитие на туризма в трансграничния регион на България и Сърбия чрез създаване на туристически атракции и експониране на представителни културно-исторически обекти на общините Сурдулица и Правец” с референтен номер СВ007.1.11.151

Обща информация за проекта

Име на проекта


   „Развитие на туризма в трансграничния регион на България и Сърбия чрез създаване на туристически атракции и експониране на представителни културно-исторически обекти на общините Сурдулица и Правец”

 

Партньори

  • Водещ партньор - Община Сурдулица ( Сърбия )
  • Проектни партньори - Исторически музей Правец ( България )

 

Приоритетна ос


   Туризъм

 

Специфична цел


   Създаване на атрактивни туристически дестинации

 

Продължителност


   Двадесет и четири месеца – до 22.11.2018

 

Общ бюджет


   Стойността на проекта е 629 755,52 €. За дейностите в община Правец са одобрени 309 649.17 €. Партньорите от Сърбия имат 15% национално съфинансиране. Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата Интеррег – ИПП българрия – Сърбия.

 

Цели на проекта


   Целта е по-добро представяне на природното и културно-историческо наследство на двете общини по конкурентен и привлекателен начин. Чрез изпълнението на този проект ще се реализират дейности за изграждане на туристически атракции - градски парк с обществена значимост в гр. Сурдулица и мерки за консервация, реставрация и експониране на три броя културно-исторически паметници в община Правец – два музейни обекта в с. Видраре (Старо класно училище и хан от ХІХ в. с експозиции) и един археологически обект с останки от стар манастир и църква от ХІV в. в с. Осиковица.

 

Резултати и продукти по проекта


   Основната цел на проекта за община Правец е извършване на цялостна консервация и реставрация на Старото класно училище от 1848 г. и Туняковският хан от 1820г. в с Видраре и на руините на църквата «Св. Богородица» от ХІV в. и по-ранните структури около нея в с. Осиковица, м. Манастира. Предвиждаме преаранжиране и обновяване на музейните експозиции в обектите в с. Видраре. В резултат на тези мерки посочените културно-исторически паметници ще се превърнат в атрактивни и повече посещавани туристически дестинации.
По проекта за Музея в Правец вече са закупени информационен киоск - терминал за обществен достъп до информация и интернет, мултимедиен проектор и екран, бус, дигитален фотоапарат, модерен металдетектор. Проектът предвижда и доставка на специализирано музейно оборудване за експозициите в с. Видраре. По този начин Исторически музей – Правец ще се превърне в една добре оборудвана институция със съвременна апаратура и технологии.

 

Целеви групи


   Общинска администеация - Сурдулица, експертите от Исторически музей – Правец, Културният център и туристическата организация в Сурдулица, Дирекция за управление на „Власина”, Общинска администрация – Правец, туристически оператори, медии, местни граждани и туристи.

Проект - Проект - Правец Сурдулица
Община Сурдулица - Проект - Правец Сурдулица
ИМ Правец - Проект - Правец Сурдулица