Проект „Развитие на туризма в трансграничния регион на България и Сърбия чрез създаване на туристически атракции и експониране на представителни културно-исторически обекти на общините Сурдулица и Правец” с референтен номер СВ007.1.11.151
EU flag
BG flagUK flagRS flag
Проект „Развитие на туризма в трансграничния регион на България и Сърбия чрез създаване на туристически атракции и експониране на представителни културно-исторически обекти на общините Сурдулица и Правец” с референтен номер СВ007.1.11.151

 Туняковски хан, с. Видраре, община Правец

 

   Ханът на Вутьо Попиванов (Туняка) е строен през 1820 г., в покрайнините на село Видраре. Филиал на Исторически музей-Правец. През 1983 г. ханът е реставриран и експониран. Направена е оригинална възстановка на хан от ХІХ в. В една от стаите под миндера е експонирано скривалище на Васил Левски – организатор и ръководител на национално-освободителната борба на българския народ срещу турското робство.

 

 

 

GPS координати: 

N 42˚59′53.1″, 024˚00′22.7″, mH 310 м

 

   От мазето таен подземен тунел е извеждал към близкия хълм Венеца. Експозицията отразява дейността на Тайния революционен комитет „Хасан Касан” един от най-големите революционни комитети в България на Вътрешната революционна организация.

 

Обектът преди проекта

 

 

Резултати по проекта

 

    Приключи консервацията и реставрацията на хана на Вутьо Попиванов от 1820 г. със скривалище на Васил Левски.. Каменните зидарии са почистени и повторно свързани, покривът е ремонтиран, компрометираните дървени елементи са подновени с нови по образец на оригинала, всички дървени части са третирани срещу разпадане, инсектициди и пожар. Направена е нова шпакловка и нова електроинсталация. Сградата е измазана отвътре и отвън.