Проект „Развитие на туризма в трансграничния регион на България и Сърбия чрез създаване на туристически атракции и експониране на представителни културно-исторически обекти на общините Сурдулица и Правец” с референтен номер СВ007.1.11.151
EU flag
BG flagUK flagRS flag
Проект „Развитие на туризма в трансграничния регион на България и Сърбия чрез създаване на туристически атракции и експониране на представителни културно-исторически обекти на общините Сурдулица и Правец” с референтен номер СВ007.1.11.151

 Манастир и църква Св. Богородица в с. Осиковица

 

Археологическият обект се намира на 8 км. южно от с. Осиковица, в подножието на връх Острома, в местността Манастирски ливади. Част от манастирски комплекс, църквата е еднокорабна, едноапсидна, с притвор от запад и кръщелна (баптистерий) пред югозападния ъгъл. Била е зографисана отвътре и в околоапсидното пространство с полихромна украса, датирана в ХIV в. Изградена е върху руини на по – ранна сграда и древно култово място. Свидетелство за това са откритите множество фрагменти битова керамика от VIII-VII в. пр.н. е. и VI - V в. пр. н.е. и глинен олтар от IV в. пр. н. е. разкрит на запад от входа на църквата. Обявена е за архитектурно-строителен паметник на културата от Античността и Средновековието през 1966 г.

 

 

 

GPS координати:   

42°5937.1"N  24°0027.9"E  mH 671 м

 

   Обектът привлича посетители и днес. До мястото е изградена еко пътека, ежегодно се прави курбан на 8-ми септември – Рождество Богородично, в народната традиция известен като Малка Богородица.

 

Обектът преди проекта

 

 

Резултати по проекта

 

   Приключи консервацията и експонирането на археологическия обект църква "Света Богородица" от XIV век и структурите около нея. Извършено е укрепване на оригиналната субстанция на археологическата ценност и руините около нея, механично почистване, биоцидна и хербицидна обработка на камъка, заздравяване на свързващите разтвори на каменните зидове и префугиране, силуетно надграждане на консервационен надзид с височина до 0,5 м. и оформяне на короната на зида. Реализирани са мерки по експониране като направа на посипка от ситна каменна фракция около зидовете; поставени са информационни табели, презентиращи обекта.