Проект „Развитие на туризма в трансграничния регион на България и Сърбия чрез създаване на туристически атракции и експониране на представителни културно-исторически обекти на общините Сурдулица и Правец” с референтен номер СВ007.1.11.151
EU flag
BG flagUK flagRS flag
Проект „Развитие на туризма в трансграничния регион на България и Сърбия чрез създаване на туристически атракции и експониране на представителни културно-исторически обекти на общините Сурдулица и Правец” с референтен номер СВ007.1.11.151

Екип по проекта

   Ръководител проект (РС) - Сузана Станкович Алексич

Отговаря за цялостното управление на всички дейности, координация между партньорите, одит и доклад за напредъка на проекта и постигане на резултати;

 

   Координатор (БГ) - Габриела Антонова Антонова

Отговаря за осъществяването на проектните дейности в България, съвместния секретарят, координацията с партньора в Република Сърбия, отчитане на напредъка по проектра в България;

 

   Асистент по проекта (РС) - Драган Момчилович

Отговаря за разработването на досие на проекта, комуникация с управляващия орган, изпълнители, медии, партньори и др.

 

   Технически сътрудник (БГ) - Татяна Иванова Борисова

Отговаря за подготовката и предоставянето на документи и информация на водещия партньор, съвместния секретарят, водеща кореспонденция, подпомагане на координатора в комуникацията.

 

   Главен счетоводител (РС) - Санела Станисавлевич

Отговаря за счетоводните разходи на партньора в Република Сърбия, разработване на съвместни искания за плащане, фактури и финансови отчети, разпределение на възстановените суми по ПП;

 

   Асистент счетоводител (БГ) - Лидия Илиева Рашкова

Отговаря за счетоводството и изготвянето на финансови документи и отчети за българския партньор и представяне на необходимите финансови документи и информация на главния счетоводител;