Проект „Развитие на туризма в трансграничния регион на България и Сърбия чрез създаване на туристически атракции и експониране на представителни културно-исторически обекти на общините Сурдулица и Правец” с референтен номер СВ007.1.11.151
EU flag
BG flagUK flagRS flag
Проект „Развитие на туризма в трансграничния регион на България и Сърбия чрез създаване на туристически атракции и експониране на представителни културно-исторически обекти на общините Сурдулица и Правец” с референтен номер СВ007.1.11.151

Управление на проекта - дейност 1

    Формиране на съвместен екип на партньорите от община Сурдулица и Исторически музей - Правец за успешно управление на проекта. Екипът отговаря за координирането на различните дейности с Управляващия орган, националните органи, Съвместния секретариат, всички изпълнители, медиите и съответните институции.

 

   Подготвя и разработва всички необходими документи за докладите, предоставя на администраторите необходимата документация и информация, спазва всички процедури относно исканията за възстановяване на средства и графика за изпълнение на отделните дейности.

 

   Дейността се изпълнява през целия период на реализиране дейностите по проекта.