Проект „Развитие на туризма в трансграничния регион на България и Сърбия чрез създаване на туристически атракции и експониране на представителни културно-исторически обекти на общините Сурдулица и Правец” с референтен номер СВ007.1.11.151
EU flag
BG flagUK flagRS flag
Проект „Развитие на туризма в трансграничния регион на България и Сърбия чрез създаване на туристически атракции и експониране на представителни културно-исторически обекти на общините Сурдулица и Правец” с референтен номер СВ007.1.11.151

Строителен и авторски надзор за дейности по реконструкция

    Строителният надзор следи за законното стартиране на строителството, упражнява контрол за пълно и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството, упражняване на контрол по спазването на изискванията за безопасни и здравословни условия на труд по време на строителството.

 


     Авторският надзор отговаря за качественото изпълнение на дейностите по консервация, реставрация и реконструкция на музейните обекти в с. Видраре - Старо класно училище от 1848 и Туняковски хан от 1820 г. и консервация и експониране на църквата "Света Богородица" от XIV век и останки от по-ранни сгради пред нея в с. Осиковица;

 

Дейността е приключена.