Проект „Развитие на туризма в трансграничния регион на България и Сърбия чрез създаване на туристически атракции и експониране на представителни културно-исторически обекти на общините Сурдулица и Правец” с референтен номер СВ007.1.11.151
EU flag
BG flagUK flagRS flag
Проект „Развитие на туризма в трансграничния регион на България и Сърбия чрез създаване на туристически атракции и експониране на представителни културно-исторически обекти на общините Сурдулица и Правец” с референтен номер СВ007.1.11.151

Реконструкция на градски парк в Сурдулица – I фаза и неговото превръщане в туристическа атракция

   В рамките на тази дейност ще се извърши реконструкция на градски парк в гр. Сурдулица с обща площ 8106,21 кв.м. Изграждането и оформянето на пространството в рамките на интервенцията осигурява публично достъпна обществена озеленена площ с широколистни и иглолистни дървета, ниска растителност и оформени тревни площи и пътеки с пейки, градинско обзавеждане, реновиране на мемориален кът, поставяне на пергола, реализиране на нова ел. инсталация и парково осветление, места за почивка, място за игра на деца, скейт парк, фитнес на открито. Ще се монтира автоматична напоителна система за поддържане на растителността в парка, избрана сезонно и в подходящи цветове. Изпълнението на ландшафтния архитектурен дизайн запазва обществения характер на парка и неговата достъпност за всички категории потребители.


    В резултат на изпълнението на проекта, парка ще се превърне в място за туризъм и отдих, обществени, културни, социални контакти и комуникация на местното население и туристите, безопасно за игра на деца. В паркът ще се организират различни обществено полезни екологични, културни и развлекателни събития. По този начин природното и културно наследство ще бъде представено и достъпно за широк кръг посетители.

 

Дейността е изпълнена.