Проект „Развитие на туризма в трансграничния регион на България и Сърбия чрез създаване на туристически атракции и експониране на представителни културно-исторически обекти на общините Сурдулица и Правец” с референтен номер СВ007.1.11.151
EU flag
BG flagUK flagRS flag
Проект „Развитие на туризма в трансграничния регион на България и Сърбия чрез създаване на туристически атракции и експониране на представителни културно-исторически обекти на общините Сурдулица и Правец” с референтен номер СВ007.1.11.151

Популяризиране на туристически обекти с повишена туристическа атрактивност

   За представяне на културно-историческото наследство на Сурдулица и Правец се предвиждат дейности за популяризиране и получаване на информация за обекти - природни и културно-исторически паметници на територията на двете общини.

 

   Експерти от Исторически музей - Правец и Община Сурдулица и от Туристическата организация разработват 10 мултимедийни презентации за 5 обекта във всяка община. В Правец се презентират обектите, предмет на проекта (в с. Осиковица и с. Видраре) с реализирани консервационни и реставрационни дейности и обновени музейни изложби, Музеят и Музейният комплекс, крепостта Боровец. 

 

   За Сурдулица ще бъдат представени реконструирания парк и 4 други обекта, които ще се популяризират онлайн и пред широката публика в Правец. Презентациите ще бъдат качени на уебсайта по проекта и на информационният киоск в музея в Правец.

 

   За по-нататъшно популяризиране на обектите ще бъде разработена брошура, която ги представя с качествени фотоси и основна информация. Промоционално 15-минутно видео ще представя обектите след тяхната реконструкция и ще бъде достъпно на сайта, киоска и представено по време на окончателните събития по проекта.

 

Дейността е изпълнена.