Проект „Развитие на туризма в трансграничния регион на България и Сърбия чрез създаване на туристически атракции и експониране на представителни културно-исторически обекти на общините Сурдулица и Правец” с референтен номер СВ007.1.11.151
EU flag
BG flagUK flagRS flag
Проект „Развитие на туризма в трансграничния регион на България и Сърбия чрез създаване на туристически атракции и експониране на представителни културно-исторически обекти на общините Сурдулица и Правец” с референтен номер СВ007.1.11.151

Подготовка и реализиране на музейни експозиции в Старото класно училище и Туняковски хан в с. Видраре

   На база на разработен нов тематичен експозиционен план ще бъдат преаранжирани и обновени музейните експозиции в обектите в с. Видраре. В Старото класно училище ще има оригинална възстановка на автентична класна стая от XIX век и обновена експозиция, отразяваща икономическото, политическото и духовното развитие на селото.

 

   В Туняковския хан ще бъде представена оригинална възстановка на хан от ХIX в., скривалище на Васил Левски и експозизия отразяваща дейността на Тайния революционен комитет „Хасан Касан” в с. Видраре, участието на местното население в национално освободителните борби.

 

Постигнати резултати:


   В Старото класно училище е реализирана нова музейна експозиция, отразяваща развитието на с. Видраре – едно древно селище на кръстопът, от дрeвността до първите десетилетия на ХХ век. Направена е възстановка на класна стая от ХІХ век с чиновете, писочницата, Неофитовите взаимоучителни таблици.


   В Туняковски хан е реализирана нова музейна експозиция, отразяваща дейността на Тайния революционен комитет от времето на В. Левски- един от най-големите и дейни комитети в България. Направена е оригинална възстановка на хан от ХІХ век.