Проект „Развитие на туризма в трансграничния регион на България и Сърбия чрез създаване на туристически атракции и експониране на представителни културно-исторически обекти на общините Сурдулица и Правец” с референтен номер СВ007.1.11.151
EU flag
BG flagUK flagRS flag
Проект „Развитие на туризма в трансграничния регион на България и Сърбия чрез създаване на туристически атракции и експониране на представителни културно-исторически обекти на общините Сурдулица и Правец” с референтен номер СВ007.1.11.151

Обучение "Повишаване атрактивността на туристическите обекти"

  Целта на това обучение е да се подобри компетентността на заинтересованите страни и да се обединят усилията им за съвместни инициативи. Организира се в рамките на 2 дни в Сурдулица. Участници в събитието са експерти от Община Сурдулица, Културен център и туристическа организация в Сурдулица, Регионална дирекция за управление на природен парк езеро "Власина", други местни заинтересовани страни и експерти от Исторически музей - Правец, община Правец от България.

 

   Представят се теми свързани с методите, начините и подходите, включително промоция и маркетинг, допринасящи за повишаване на привлекателността на туристическите обекти. Чрез работата във фокус групи от участниците ще се предлагат, представят и обсъждат конкретни идеи за постигане на повишена привлекателност на туристическите обекти в общините Сурудлица и Правец, обект на проекта.

 

   Обучението е проведено на 31 май и 1 юни 2017 г. в гр. Сурдулица. Дейността е изпълненa.