Проект „Развитие на туризма в трансграничния регион на България и Сърбия чрез създаване на туристически атракции и експониране на представителни културно-исторически обекти на общините Сурдулица и Правец” с референтен номер СВ007.1.11.151
EU flag
BG flagUK flagRS flag
Проект „Развитие на туризма в трансграничния регион на България и Сърбия чрез създаване на туристически атракции и експониране на представителни културно-исторически обекти на общините Сурдулица и Правец” с референтен номер СВ007.1.11.151

Обмяна на опит за интерпретация на нови/реновирани туристически атракции

   Вторият проектен партньор организира в Правец обмяна на опит между партньорите по проекта за интерпретиране на нови и обновени туристически атракции. По време на това събитие сe представят и обсъждат най-добрите практики за популяризиране на обекти с повишена туристическа атрактивност на територията на Правец и Сурдулица.

 

   Експерти от Исторически музей - Правец ще представят своите постижения в дейността за популяризиране на музея в Правец, неговия филиал Музеен комплекс с родна къща на Тодор Живков и уникална изложба колекция подаръци от цял свят, модела на управление на културно-историческия обект – Антична крепост Боровец. Експерти от водещия партньор ще представят обекти на територията на община Сурдулица: езерото „Власина”, манастира "Света Богородица" (Св. Илия) в село Паля от ХІІІ в. и църквата "Св. Георги" (1895-1897г.). Участниците обсъждат помежду си и обменят идеи за по-добри начини за представяне на културно-историческите обекти като туристически атракции.

 

   Събитието е проведено в Правец на 25 и 26 октомври 2017 г. Дейността е изпълненa.