Проект „Развитие на туризма в трансграничния регион на България и Сърбия чрез създаване на туристически атракции и експониране на представителни културно-исторически обекти на общините Сурдулица и Правец” с референтен номер СВ007.1.11.151
EU flag
BG flagUK flagRS flag
Проект „Развитие на туризма в трансграничния регион на България и Сърбия чрез създаване на туристически атракции и експониране на представителни културно-исторически обекти на общините Сурдулица и Правец” с референтен номер СВ007.1.11.151

Консервация, реставрация, реконструкция и експониране на музеен обект в с. Видраре - Старо класно училище от 1848 г.

   Целта е обектът да се развие като посещавана и успешна туристическа атракция. Дейността включва реализирането на подробен работен проект за опазване, възстановяване, реконструкция и експозиция на Старото класно училище.       

 

   Предвижданите мерки са почистване и възстановяване на каменните стени, почистване и съхранение на дървени елементи и замяна на компрометираните с нови по оригинал, третиране срещу разпад, инсектициди и пожар за всички дървени части, ремонт на покрива, изработване на нова електрическа инсталация и изграждане на нови изложбени витрини и музейно оборудване и реконструкция на оригиналната класна стая от XIX век.

 

   За изложбената зала ще се използва съвременен метод на презентация чрез мултимедиен екран и проектор.

 

Резултати :

 

Приключи  работата по консервация и реконструкция на обекта.