Проект „Развитие на туризма в трансграничния регион на България и Сърбия чрез създаване на туристически атракции и експониране на представителни културно-исторически обекти на общините Сурдулица и Правец” с референтен номер СВ007.1.11.151
EU flag
BG flagUK flagRS flag
Проект „Развитие на туризма в трансграничния регион на България и Сърбия чрез създаване на туристически атракции и експониране на представителни културно-исторически обекти на общините Сурдулица и Правец” с референтен номер СВ007.1.11.151

Консервация и експониране на църква "Света Богородица" от XIV век и останки от по-ранни сгради пред нея, с. Осиковица

    Чрез изпълнението на тази дейност ще се повиши туристическата привлекателност на архитектурния паметник - недвижима културна ценност с "местно значение". За целта ще бъдат изпълнени мерки по консервация и експониране на археологическия обект.

 

   Работният проект предвижда действия за укрепване на оригиналното вещество на археологическите останки около него, които включват механично почистване, биоцидно и хербицидно третиране на камъка, укрепване на свързващата субстанция на каменните стени и повторно свързване, надзиждане на оригинала с височина до 0.5 м и оформяне  короната на стената; мерки за експониране – запазване и експониране на оригинала и поставяне на информационни табели и кошчета.

 

Резултати :

 

  • Приключи дейността по консервация и експониране на археологическия обект;
  • Поставени са експозиционни табели, представящи археологическия паметник.