Проект „Развитие на туризма в трансграничния регион на България и Сърбия чрез създаване на туристически атракции и експониране на представителни културно-исторически обекти на общините Сурдулица и Правец” с референтен номер СВ007.1.11.151
EU flag
BG flagUK flagRS flag
Проект „Развитие на туризма в трансграничния регион на България и Сърбия чрез създаване на туристически атракции и експониране на представителни културно-исторически обекти на общините Сурдулица и Правец” с референтен номер СВ007.1.11.151

Информационна кампания - дейност 2

   Целта на информационната кампания е постигането на прозрачност и популяризиране на целите на проекта и постигнатите резултати.

 

   Ще бъдат организирани пресконференции и публикации на информация в медиите. Ще се изработят временни и постоянни информационни табели, ролбанери, папки, химикалки, тефтери, уеб сайт, рекламна брошура популяризираща обектите.

 

   Ще бъдат организирани официални откривания на реновираните обекти, предмет на дейностите по проекта.

 

Резултати към момента:

 

  • Организирани са две пресконференции;
  • Направени са множество публикации в медиите, четири от които платени;
  • Поставени са информационни табели на целевите обекти;
  • Изработени са ролбанери, папки, химикалки, тефтери;
  • Поддържа се уеб сайт с актуална информация;
  • Издадена е рекламна брошура на три езика, популяризираща обектите.