Проект „Развитие на туризма в трансграничния регион на България и Сърбия чрез създаване на туристически атракции и експониране на представителни културно-исторически обекти на общините Сурдулица и Правец” с референтен номер СВ007.1.11.151
EU flag
BG flagUK flagRS flag
Проект „Развитие на туризма в трансграничния регион на България и Сърбия чрез създаване на туристически атракции и експониране на представителни културно-исторически обекти на общините Сурдулица и Правец” с референтен номер СВ007.1.11.151

Доставка на оборудване за повишаване на туристическата атрактивност на обекти и осигуряване на достъп до тях

Закупуване на оборудване за нуждите на Исторически музей-Правец:

  1. Микробус 8 + 1 с цел осигуряване на достъп на експерти и работници до обектите и по време на следващи изследвания на обекта в Осиковица, което допринася за устойчивостта на проекта. Микробусът ще се използва и за пътувания в рамките на проекта - работни срещи и събития.
  2. Информационен киоск със сензорен екран за публичен достъп до информация и интернет - иновативно решение, необходимо за предоставяне на интерактивна информация на посетителите. Ще бъде поставен в музея с цел представяне на културно - историческите обекти на Сурдулица и Правец чрез презентации, видеофилм и сайт по проекта.
  3. Метал детектор – необходим за продължаване на проучването на руините около църквата "Св. Богородица" в с. Осиковица, с цел изясняване историята на обекта и разкриването на сградите от манастирския комплекс, както и за проучване на други археологически обекти, един от основните приоритети в работа на Исторически музей-Правец.
  4. Цифров фотоапарат за подробно цифрово заснемане на обекти и тяхното онлайн представяне в глобалната мрежа.
  5. Закупуване на подходящ музеен реквизит, необходим за подреждането на експонатите в новите музейни експозиции в с. Видраре.

 

Резултати :

 

   Оборудването е закупено, дейността е изпълнена. Доставеното оборудване се използва в работата по изпълнение на проекта и в дейността на Музея в Правец.